Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www/s/t/u136706/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

RTG snímky

Klasické RTG, ktoré sa robí pri každej preventívnej prehliadke, odhalí všetky kazy a aj tie ,ktoré nie sú vidieť voľným okom alebo stomatologickými lupovými okuliarmi. Ukáže výšku ,hrúbku aj hustotu kosti ,v ktorej sú zuby uložené. Odhalí prípadné nezrovnalosti ústnej dutiny ako sú zápaly pod koreňom zuba, cysty a rôzne iné útvary, ktoré nesmú byť v ústnej dutine. 

Segmentálne RTG je výrez ústnej dutiny a zuboradia. Používa ho stomatológ pri nutnosti upriamiť sa na určitú časť úst pacienta a upresniť si problém, ktorý pacient má. 

3D RTG je špeciálny röntgen, ktorý sa zväčša používa pri implanologickom pacientovi. Presne na milimeter ukáže miesto vkladu implantátu, podľa týchto údajov sa určuje stav kosti, vhodnosť vloženia konkrétnej veľkosti a hrúbky implantátu. Môže sa použiť pri niektorých chirurgických zákrokoch ako napríklad extrakcia osmičiek alebo pri odstraňovaní  abscesov a cýst v ústnej dutine, ktoré u nás takžiež vykonávame.

Kefalo (cefalo) snímok - inak aj Orto snimok  alebo Bočný hlavový (diaľkový) snímok  je funkcia špeciálneho zobrazenia celej hlavy, položenia sánky, smer a rotácie zubov. Ukáže akým spôsobom sú uložené všetky zuby. U detí ukáže aj tie zúbky, ktoré nie sú ešte prerezané. Tento špeciálny RTG používajú ambulancie špecializované na ortodonciu - strojčeky či už fixné alebo tzv. neviditeľné.

Sme jedna z mála kliník, ktorá zhotovuje aj tieto snímky pre potreby ortodoncie na základe výmenného lístka. Stačí sa len telefonicky objednať u našich recepčných.

Search