Warning: imagecreatefrompng(): gd-png: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile in /www/s/t/u136706/public_html/libraries/vendor/joomla/image/src/Image.php on line 703

Endodoncia

Endodoncia - sa zameriava na liečbu koreňových kanálikov. Potreba liečby koreňových kanálikov nastáva pri skomplikovaní zubných kazov (zápal zubnej drene - pulpitída, periodontitída) a zraneniach zubov.

Endodontické ošetrenie je nevyhnutné u zubov, pri ktorých najčastejšie vplyvom hlbokého zubného kazu baktérie preniknú do zubnej drene a spôsobia tak infekciu, alebo odumretie zubu. Táto infekcia sa prejavuje bolesťami rôzneho charakteru a intenzity.

Samotný výkon spočíva v dôkladnom mechanickom a chemickom prečistení koreňových kanálikov a následne v ich hermetickom 3D zaplnení, čím sa zabráni prieniku baktérií do okolitej kosti a vzniku zápalov.

Endodontické ošetrenie je časovo, technicky a tým aj finančne najnáročnejšie.

Vďaka operačnému mikroskopu dokážeme kanáliky ošetriť pod výrazným zväčšením a s maximálnou mierou precíznosti. 

Endodontické ošetrenie je u nás robené modernou technológiou strojovej endodoncie nikeltitánovými nástrojmi a snímané pomocou RVG prístroja /rádioviziografia/ pri zubnom kresle pacienta a kontrolované apexlokátorom /prístrojom na stanovenie pracovnej dĺžky/, čím sa zvyšuje kvalita odvedenej práce.

Počas ošetrenia dochádza k odstráneniu infikovanej zubnej drene, zubného nervu, dôkladne sa očistia steny koreňového kanála. Takto pripravený koreňový kanálik zapĺňame hermeticky definitívnou koreňovou výplňou v jednom sedení.

Dlhodobý úspech endodoncie je zaistený, ak je koreňový kanálik zbavený všetkých nežiadúcich látok, vysterilizovaný chemicky a zároveň trojrozmerne hermeticky zaplnený materiálom zaisťujúci tesnosť po celej jeho šírke a dĺžke

Po endodontickom ošetrení je vo väčšine prípadov nevyhnutné rekonštruovať zub pomocou nepriamych náhrad (onlay/overlay) alebo korunky.

Search